TRANG CHỦ
    GỐM CỔ GÒ SÀNH
    BẢO TÀNG GỐM GÒ SÀNH
      - Gốm Thờ Tự
      - Gốm Ngự Dụng
      - Gốm Thương Mại
      - Hoạt động và sự kiện
    TƯ LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU
    BÌNH ĐỊNH XƯA VÀ NAY
      - Võ Nghệ
      - Ẩm Thực
      - Văn Học
      - Âm Nhạc
    TỪ TRONG DI SẢN
    ẢNH GOSANH.VN
    VIDEO
    LIÊN KẾT
 Khách Thăm: 000874518
< d>
< d>
< d>
< d>
< d>
 
Thư viện hình ảnh

Thư viện chính - Tìm kiếm - Gửi hình ảnh

Thư viện hình: Bộ Sưu Tập Hiện Vật
Chúng ta có 21 hình trong mục Bộ Sưu Tập Hiện Vật
Minh Văn
Khuôn in gốm trắng, gốm Gò Sành (Thế Kỷ XII - XIII)
Khuôn in đồng hình tháp (Thế Kỷ XII - XIII)
Khuôn in đất nung hình voi - Gốm Gò Sành (Thế Kỷ XIV - XV)
Đầu tượng - cao 38cm
Voi đất nung gò sành thế kỷ XIII - XIV
Tượng tròn tu sĩ đất nung thế kỷ XII - XIII - cao 55cm
Tượng đất nung thần hộ pháp - Tượng tròn cao 60cm

 Trang kế tiếp

 Tên album  Lượt truy cập

   Bộ Sưu Tập Hiện Vật
   
80282

   Chân Dung
   
4345

   Phong Cảnh
   
258296

Tìm hình ảnh

© Copyright 2007 - 2022 Gosanh.vn 
BẢO TÀNG GỐM CỔ GÒ SÀNH VIJAYA - CHAMPA - BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: khu du lịch Bãi Dại - phường Ghềnh Ráng - T/P Quy Nhơn - Bình Định.
Điện thoại: 84.0913472778 - 84.0946940666. Email: museum@gosanh.vn