Truyền thống

Liệt sĩ Trần Văn Hương, bố vợ của ông Nguyễn Vĩnh Hảo

Bà Lê Thị Ngọc, mẹ vợ ông Nguyễn Vĩnh Hảo

Cậu trai Tí Con (áo xanh) 16 tuổi, cô bé Mật Ong (cầm bảng Viet Nam east sea) 14 tuổi, con của ông Nguyễn Vĩnh Hảo đang biểu tình chống thế lực bành trướng tại Hoàng Sa và Trường Sa – Biển Đông tại Washington DC, Hoa Kỳ.

Vo ong Nguyen Vinh Hao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>