Gosanh.vn http://gosanh.vn/

ĐOÀN NGHIÊN CỨU CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐÀI LOAN VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TỚI THĂM QUAN VÀ NGHIÊN CỨU TẠI BÌNH ĐỊNH
13.08.2010

Đoàn Nghiên cứu lịch sử nghệ thuật dẫn đầu bởi Giáo sư Saikai (Đại học Quốc gia Đài Loan) và Phó Giáo sư Nguyễn Văn Kim (Đại học Quốc Gia Hà Nội) đã tiến hành tham quan, khảo sát và nghiên cứu các di tích văn hóa Champa tại Bình Định


Trong ba ngày 14, 15 và 16 tháng 07/2010, Đoàn Nghiên cứu lịch sử
nghệ thuật dẫn đầu bởi Giáo sư Saikai (Đại học Quốc gia Đài Loan) và Phó Giáo
sư Nguyễn Văn Kim (Đại học Quốc Gia Hà Nội) đã tiến hành tham quan, khảo sát và
nghiên cứu các di tích văn hóa Champa tại Bình Định. Trong thời gian ở tại
Bình Định, Đoàn nghiên cứu đã tham quan Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định và Bảo
tàng Gốm cổ Gò Sành, cũng như nhiều các di tích, dấu ấn văn hóa Champa hiện còn
tại Bình Định.


Các nhà nghiên cứu đánh giá rất cao giá trị lịch sử, cũng như là
giá trị nghệ thuật của các công trình kiến trúc, mỹ thuật, đền tháp, điêu
khắc... của Champa trên địa bàn tỉnh Bình Định; đồng thời đánh giá rất cao
những nỗ lực của chính quyền, nhân dân Bình Định trong việc bảo tồn, trùng tu và
tôn tạo các di tích lịch sử.


 


 


Đoàn nghiên cứu tại Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành


Giáo sư Sakai, người dẫn đầu đoàn nghiên cứu sau khi tiến hành
khảo sát trực tiếp các đền tháp Champa, các khu sản xuất gốm Gò Sành, thương
cảng cổ Thi Nại ... đã nhận xét rằng: Điểm khác biệt lớn nhất là Bình Định còn
lưu giữ được một tổng thể các di tích văn hóa Champa tương đối toàn diện, bao
gồm các công trình kiến trúc thành cổ, đền tháp tôn giáo, các lò gốm Gò Sành,
dấu tích cảng thị... Việc nghiên cứu các di tích văn hóa Champa trong mối liên
hệ, tương tác lẫn nhau sẽ mang lại những nhận thức toàn diện hơn.


 


 
URL của bản tin này::http://gosanh.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=432

© Gosanh.vn contact: admin@gosanh.vn