Quá trình phát triển

Đài thờ trong bảo tàng Gốm cổ Gò sành

Biểu tượng Bảo tàng Gốm cổ Gò sành

Ông Nguyễn Vĩnh Hảo – con trai ông Nguyễn Hượt, người phát hiện ra Gốm cổ Gò sành tại Bình Định

Nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, bí thư Tỉnh Ủy Vũ Hoàng Hà chụp hình kỉ niệm cùng gia đình tại Bảo tàng Gốm cổ.

Ông Nguyễn Vĩnh Hảo – Giám đốc Bảo tàng đang thuyết minh Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành cho ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch cùng lãnh đạo Bộ.

Ngày khai trương

Ông Đào Tấn Lộc, bí thư tỉnh Phú Yên thăm quan Bảo tàng, năm 2010

Ông Vũ Hoàng Hà, bí thư tỉnh Bình Định thăm quan Bảo tàng

Ông Nguyễn Vĩnh Hảo tại Núi Bàng Thang, năm 2014

Ông Nguyễn Vĩnh Hảo và người bạn Đức đang thực hiện chương trình Vườn mai nghĩa sĩ Tây Sơn, 73 Kim Mã, Hà Nội, năm 2013

Tiếng gọi trần gian. Ảnh: Nguyễn Vĩnh Hảo, năm 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>