Mũi Bàn Than

Ô hay ! Đường lên đỉnh Bình an

Chóp núi san bằng người ngóng đợi.

Nỗi cô đơn nguôi ngoai niềm thương cảm.

Mũi Bàn Than gió rít liễu trơ cành.

 

Nguyễn Vĩnh Hảo – 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>